Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Dotazníkový průzkum zájmu o kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro rok 2022

 

 

Vážení občané,

Zlínský kraj se formou níže uvedeného dotazníkového formuláře na Vás obrací s ohledem na zjištění Vašeho vážného zájmu o poskytnutí kotlíkové dotace. Informace získané z tohoto průzkumu budou použity za účelem sběru informací potřebných pro stanovení přesné výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro Zlínský kraj z operačního programu EU, který by mělo v brzké době vyhlašovat MŽP ČR, a na základě kterého následně vyhlásí také Zlínský kraj svůj program na kotlíkové dotace pro občany v rámci svého území. Tento formulář lze tedy označit také jako Vaši „předžádost o dotaci“, jelikož údaje v něm obsažené můžete následně, po vyhlášení programu Zlínským krajem, použít i pro „ostré“ podání žádosti o kotlíkovou dotaci

Vyplnění formuláře Vám určitě nezabere více než 5 minut a nezavazuje Vás k následnému podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022, nezavazuje však ani Zlínský kraj k poskytnutí dotace. Upozorňujeme, že pokud nám někteří vážní zájemci tento formulář nezašlou, Zlínský kraj nemusí následně naplnit všechny požadavky žadatelů o kotlíkovou dotaci do jimi požadované, tímto způsobem, do jisté míry rezervované, výše.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit:
tel.: 577 043 411 (kotlíková linka), e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz
web: https://kotliky.kr-zlinsky.cz

 

(Tato otázka je povinná)
Vlastním (nebo jsem vyměnil/la po 1. 1. 2021) kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním I. nebo II. emisní třídy.
(Tato otázka je povinná)
Spadám do podporované příjmové skupiny domácnosti.
Čistý příjem na jednu osobu v mé domácnosti za rok 2020 je do 170.900,- Kč (průměrně do 14.242,-Kč měsíčně) nebo celou domácnost tvoří starobní důchodci či osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně (kalkulačku příjmu naleznete na: https://kotliky.kr-zlinsky.cz).
(Tato otázka je povinná)
Informace o zájemci:
Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí.
V případě, že je majitelem nezletilá osoba, uvedu níže do údajů nezletilou osobu.
(Tato otázka je povinná)
Kontaktní email:
(Tato otázka je povinná)
Kontaktní telefonní číslo:
Telefonní číslo bez předvolby a bez mezer, např.: 577043411.
(Tato otázka je povinná)
Místo realizace:
Adresa místa výměny kotle:
 
(Tato otázka je povinná)
Zdroj, o který mám v rámci výměny zájem:
Maximální možná podpora je 130 000Kč.
Maximální možná podpora je 100 000Kč.
(Tato otázka je povinná)
Chci zasílat informace o dalším postupu kotlíkových dotací na mnou uvedený e-mail:
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře beru na vědomí informaci o zpracování mých osobních údajů pro účel zpracování „sběr informací potřebných pro stanovení přesné výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace pro Zlínský kraj z operačního programu EU“, který by mělo v brzké době vyhlašovat MŽP ČR, a na základě kterého následně vyhlásí také Zlínský kraj svůj program na kotlíkové dotace pro občany v rámci svého území, která je k dispozici na odkazu – zde.